PRZYGOTUJ SIĘ DO WZROSTU WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW TWOJEJ PLACÓWKI MEDYCZNEJ – JAKIE STAWKI WYNAGRODZEŃ BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1 LIPCA 2022?

Od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie nowe wynagrodzenia minimalne dla pracowników ochrony zdrowia. Nową tabelę płac załączono do porozumienia Ministerstwa Zdrowia z Zespołem Trójstronnym.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników ochrony zdrowia określa Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Ustawowe minimum to iloczyn wskaźnika przypisanego obecnie do jednej z 11 grup, tzw. współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa wynosi tyle, ile przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku poprzednim według GUS. Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że będzie to ok. 5 548 zł. Przyjmując szacunki MZ i wskaźniki z porozumienia, nowa siatka płac od lipca 2022 roku będzie wyglądała następująco:

  • Lekarz ze specjalizacją otrzymał wskaźnik 1,45, co daje ok. 8 045 zł najniższego wynagrodzenia, wzrost o 1275 zł dla lekarzy z II stopniem specjalizacji (obecny wskaźnik to 1,31) oraz wzrost o 1844 zł dla lekarzy z I stopniem specjalizacji (obecny wskaźnik to 1,2).
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją otrzymał wskaźnik 1,29 (obecnie 1,06), co daje 7157 zł, wzrost o 1679 zł.z bez specjalizacji: wskaźnik 1,19 (jest 1,06), co daje 6602 zł, wzrost o 554 zł.
  • Lekarz stażysta otrzymał wskaźnik 0,95 (jest 0,81), co daje 5260, wzrost o 1074 zł.
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, inny pracownik wymagający zawód medyczny inny niż w pkt. 1-4 wymagający tytułu magistra, pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (może być licencjat) i specjalizacji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją otrzymał wskaźnik 1,02 (jest 0,81), co daje 5631 zł, wzrost o 1029 zł.
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii inny pracownik medyczny inny niż w grupie 1-5 na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia (też   licencjat) otrzymał wskaźnik 0,94 (jest 0,81), co daje 5 215 zł, wzrost o 1029 zł oraz wyżej wymienione zawody, a także technik analityki i pielęgniarka ze średnim wykształceniem, ale bez specjalizacji – 0,94 (jest 0,73), co daje 5 215 zł, wzrost o 1443 zł.
  • Opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia otrzymał wskaźnik 0,86 (jest 0,73), co daje 4771 zł, wzrost o 999 zł.
  • Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia wyższego otrzymał wskaźnik 1 (jest 0,81), co daje 5548 zł, wzrost o 1362 zł
  • Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia średniego otrzymał wskaźnik 0,78 (jest 0,73), co daje 4327 zł, wzrost o 555 zł
  • Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia poniżej średniego otrzymał wskaźnik 0,65 (jest 0,59), co daje 3606 zł, wzrost o 557 zł


Należy pamiętać, że na ten moment wyliczenia są szacunkowe, jednak warto wziąć je pod uwagę tworząc prognozę budżetu w placówce medycznej.

Zapraszam do konsutacji i szkoleń

Zawodowo zajmuję się kompleksowym wspieraniem właścicieli placówek medycznych, zarówno od strony administracyjno-prawnej (RODO, SANEPID, UW, BDO, MZ, GUS), jak i od strony wspierania rozwoju pracowników placówek medycznych (szkolenia, rekrutacja oraz wdrażanie procedur pracy).

Zapisz się do nowoczesnego newslettera dla właścicieli placówek medycznych

Przeczytaj również

Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.